Vissza

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának közleménye a 2016. és 2017. évi első éves be nem nyújtott kifizetési kérelmek nyilvánvaló hiba jelleggel való kezeléséről

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága tájékoztatja a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy az Európai Unió Bizottságával történt egyeztetés alapján a címben és az alább megjelölt intézkedésekben a támogatói okirat kézhezvétele nélkül a 2016., illetve 2017. évi egységes kérelemben résztvevő azon kedvezményezettek tekintetében nyilvánvaló hiba állapítható meg, akik a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 (a továbbiakban: VP) programozási időszakában - tekintettel arra, hogy sem a 2004-2006 programozási időszakban, sem a 2007-2013. programozási időszakban azonos támogatási konstrucióban nem vettek részt- első alkalommal találkoztak a kifizetési kérelem benyújtásra vonatkozó specifikus elvárásokkal.

A hiba - kizárólag egyszeri - technikai megoldásának alapja, hogy a Magyar Államkincstár az első évre vonatkozó támogatási összeget a nyilvánvaló hiba megállapítását követően a rendelkezésre álló adatok alapján az egyértelműen meghatározható kifizetési igény figyelembevételével állapítja meg. A megoldás keretében csak azon terület lehet a kifizetési kérelem alapja, amit a kedvezményezett az egységes kérelemben az adott évben rendelkezésre álló határidőig (2016-ban június 17-ig, 2017-ben június 9-ig) bejelentett.

Az állattartáshoz kapcsoló intézkedéseknél pedig vagy az egységes kérelemre vonatkozó határidőre bejelentett állategységen alapul a kifizetési kérelem, így ez esetben a vállalásokat elsődlegesen az egységes kérelemben bejelentett egyed figyelembe vételével kell vizsgálni, vagy az ENAR/TIR adatok képezik a kérelemadatokat.

Az Irányító Hatóság jelen iránymutatása alapján a Magyar Államkincstár hozza létre a támogatói okirat hiányában be nem nyújtott kifizetési kérelmeket. Az így létrehozott kifizetési kérelmekről dönteni azonban csak a támogatói okirat hatályba lépését követően lehet.

Fentiek szerinti tartalommal a Vidékfejlesztési Program alábbi felhívásai az érintettek:

1. VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
2. VP-4-10.1.1.2.-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
3. VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
4. VP4-10.2.1.1-15 A védett őshonos és veszélyeztetett állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése

Forrás: szechenyi2020

2018-11-26 05:43:08
Vissza