Vissza

Módosult a Kertészet korszerűsítése- Kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Kertészet korszerűsítése- Kertészeti gépbeszerzés támogatása című (VP2-4.1.3.5-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1. Módosult a 4.4.2. (Kiválasztási kritériumok) fejezet 3.5 (Környezeti szempontok érvényesítése) alpontja: a projekt keretében érintett gazdaságban a keletkező zöldhulladék, faapríték felhasználására vonatkozó vállalás teljesítésének igazolását legkésőbb a záró kifizetési kérelem benyújtásakor kell igazolni.

2. Módosult a felhívás 5.6 (Az elszámolhatóság további feltételei) című fejezet 3. számú alpontja: Jelen Felhívás keretében lehetőség van egyszeri elszámolásra. Amennyiben a kedvezményezett a Támogatói Okirat hatálybalépését követően az egyszeri elszámolást választja, haladéktalanul köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak. Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra, illetve többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető, ha a támogatói okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel módosítani. A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása. Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.

3. A felhívásban egységesen módosításra került a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított kifejezés a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított kifejezésre, továbbá a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások is átvezetésre kerültek.

Forrás: palyazat.gov.hu

2019-01-11 05:48:18
Vissza