Vissza

Íme a leggyakoribb kérdések a földforgalmi törvényt illetően

A 2019. január 11-én hatályba lépett földforgalmi törvény változásával számos kérdés merült fel a földtulajdonosok körében.

A legtöbbet feltett kérdésekre adott válaszokat összegyűjtötte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Változott a termőföld adásvétel kontrolljának folyamata? 2019. január 11-től a helyi földbizottság

a köztudomású tények,
a legjobb ismeretei alapján és az érintettekről beszerzett információk együttes mérlegelésévelértékeli a szerződést. A szerződés vizsgálatának folyamatából kikerülnek az önkormányzatok. A hozott döntést a bíróság pedig már nem változtathatja meg, csak új eljárásra utasíthat.

Szükséges földcserék esetén földbizottsági vizsgálat?

Most már a földcserék esetén is szükséges a helyi földbizottság jóváhagyása. Az értékelés során vizsgálni kell többek között azt is, hogy az ügylet elősegíti-e a birtokösszevonást.

Változott az elővásárlási jogosultak köre? A kiemelt ranghelyen

az állattartók,
a kertészek és a vetőmag-előállítók

állnak.

Módosult az előhaszonbérleti jogosultak és ranghelyeik sorrendje?

Az állattartókkal és az ökológiai gazdálkodást folytatókkal egy helyen élhetnek előhaszonbérleti jogukkal a kertészek és vetőmag-előállítók, és innentől velük egy helyre kerülnek a volt földhasználók is.

Jogtalan szerzés esetén lehet élni vételi joggal?

Aki visszaéléssel szerzi meg a földjét, attól azok a gazdák, akik az elővásárlási sorban hátrébb szorultak, eredeti áron megvásárolhatják a termőföldet.

Ha egyikük sem él vételi jogával, akkor az állam veszi meg a birtokot.

Kedvezőbb a helyben lakó szomszédok helyzete? Mostantól azok is helyben lakó szomszédnak minősülnek, akiknek a földje ugyan szomszédos, de azt a településhatár elválasztja. Így innentől erre hivatkozva élhetnek ők is elővásárlási és előhaszonbérleti joggal.

Megszűnnek a feles bérleti és részesművelési szerződések?

2019. január 11-től nem lehet feles bérleti és részesművelési szerződéseket kötni. A már meglévők a szerződés lejártakor, de legkésőbb tíz év múlva, 2028. december 31-én megszűnnek.

Forrás: NAK/agrotrend.hu

2019-02-28 05:45:44
Vissza