Vissza

Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatására lehet benyújtani a pályázatokat.

Az állattartó a tenyészetében lévő anyajuh minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészkos, anyakecske minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

Ha a tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.

Támogatás mértéke:

támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75 %-a, de legfeljebb apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45.000 forint

a K köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90.000 forint

az A törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120.000 forint

Amennyiben az állattartó általános forgalmi adó (ÁFA) levonására jogosult, akkor a nettó vételár, amennyiben ÁFA levonására nem jogosult, akkor a bruttó vételár kerül figyelembevételre.

A benyújtáshoz szükséges nyomtatványokat a Magyar Államkincstár 101/2017. (IX.27.) számú közleménye tartalmazza.

Nyomtatványok:

N0697 számú Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatása - Támogatási Kérelem Főlap, valamint az N0698 számú Tenyészkos támogatási kérelem Betétlap és/vagy az N0699 számú Tenyészbak támogatási kérelem Betétlap

Kérelembenyújtási időszak:

A tárgyévet megelőző év október 1. és tárgyév március 31. közötti időszakban tenyésztésbe állított apaállatok alapján a tárgyév április 1. és április 30.

A támogatási kérelmet postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest, Pf. 407

Forrás: agrotrend.hu / Balázsik Zsófia

2019-04-04 06:16:26
Vissza