Vissza

Változások az agrárgazdasági képzések pályázatban

Módosult az Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek című pályázat.

A VP1-1.1.1-17 kódszámú felhívás dokumentációja az alábbi pontokban változott:

- 2020. december 31-ről 2022. december 31-re változott a képzés megvalósítási ideje, amelyben a szolgáltatást folyamatosan az éves képzési ütemtervnek megfelelően kell biztosítani.
- A projekt fizikai befejezése 2020. december 31. helyett 2022. december 31-re módosult.
- A konvergenciaszabályokkal kapcsolatban vegyük figyelembe, hogy a költségek legfeljebb 5%-a számolható el olyan közvetett kedvezményezett által igénybe vett szolgáltatás után, mely közvetett kedvezményezett székhelye/lakhelye nem konvergenciarégióban található.
- A pályázati dokumentáció kiegészítésre került az általános adatvédelmi rendelet szabályainak való megfelelési kötelezettséggel.

Az első kifizetési igénylés mellékleteként a konzorciumi megállapodáson, az engedélyeken és a képzési programokon túl számos egyéb dokumentumot is be kell nyújtani:

- Az elégedettségmérés képzésenkénti kiértékelő lapja.
- 10%-os hozzájárulási költség megfizetését igazoló pénzügyi teljesítést igazoló dokumentum (bevételi pénztárbizonylat vagy az utalást igazoló banki igazolás, bankszámlakivonat).
- A képzés hatékonyságát, elvégzését igazoló dokumentumok másolata (tanúsítvány, bizonyítvány).
- A képzési helyszín meglétét igazoló dokumentumok másolatai (tulajdoni lap, bérleti szerződés, megállapodás).
- A képzés teljesülését igazoló dokumentumok (jelenléti ív vagy tanúsítvány, a képzésen készített fénykép).
- Munkaszerződések, munkaköri leírások, bérjegyzékek, megbízási szerződések, teljesítésigazolások, valamint a bérek, megbízási díjak és az azokhoz kapcsolódó adók, járulékok megfizetését igazoló bizonylatok (bankszámlakivonatok vagy kiadási pénztárbizonylatok) másolatai, amennyiben az alátámasztandó költség tételes költségelszámolás alá esik.
- Szolgáltatás igénybevétele esetén szükségesek a szerződések, teljesítésigazolások, számlák, a pénzügyi rendezést igazoló bizonylatok (bankszámlakivonatok) másolatai.

Forrás: NAK

2019-05-13 05:54:20
Vissza