Vissza

Közlemény a támogatási előleg rendeltetésszerű felhasználásának igazolására vonatkozó szabály módosításáról

Felhívjuk a tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117.§ (7) pontja értelmében a 2018.09.08-án vagy azt követően hatályba lépett támogatási jogviszony esetén a kincstári fizetési számlával nem rendelkező Kedvezményezettek kötelesek a támogatási előleg kifizetését követő 12 hónapon belül a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű kifizetési igénylést benyújtani:

117.§ (7) Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett a XXIII. Fejezet szerint köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete kifizetésétől számított 12 hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett a XXIII. Fejezet szerint köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg, vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete kifizetésétől számított 12 hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény, így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg kifizetését követő 12 hónapon belül a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylés több kifizetési igényléssel is teljesíthető.

Kérjük a fenti szabályok betartását, különös tekintettel a benyújtandó kifizetési igénylés(ek) mértékére.

Forrás: PM GFP Ügyfélszolgálata

2019-08-05 06:01:22
Vissza