Vissza

Áttörés a magyar agrárium digitalizációjában

Elfogadta a Kormány a Digitális Agrár Stratégiát (DAS)!

A magyar agrárium digitalizációjának előmozdításáról és összehangolásáról, Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról szóló 1470/2019. (VIII. 1.) kormányhatározattal hivatalossá vált Magyarország Digitális Agrár Stratégiája. A stratégia a Digitális Jólét Program részeként készült el, szakmai és civil szervezetek bevonásával.

A korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazásának elősegítése érdekében támogatni a mezőgazdasági termelők digitális kompetenciáinak és ismereteinek fejlesztését, ezért felhívja az illetékeseket, hogy tekintsék át a célok megvalósulását támogató, szakképzési és kapcsolódó felnőttképzési (Okos Gazda) programok indítását, valamint a digitális kompetenciák és ismeretek megszerzésének, fejlesztésének szakmai megalapozását és a mezőgazdaság digitális átalakulásához szükséges tudásbázis működtetését szolgáló Digitális Agrár Akadémia működésének lehetőségét. Ezeken túl az agrár-felsőoktatási intézmények lehetőségét, a mezőgazdaság digitális átalakulásának elősegítése érdekében.

- Az Országos Meteorológiai Szolgálat mezőgazdasági termelést segítő adatainak térítésmentes hozzáférhetővé tételét a mezőgazdasági termelők részére, a földfelszíni mérőhálózat megújítását, fejlesztését.

- A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer adatainak térítésmentes hozzáférhetővé tételét a mezőgazdasági termelők részére.

- Okos Tesztüzemi Rendszer kialakítását a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központban, mely digitális eszközökkel követi a mezőgazdasági üzemi folyamatokat térben és időben, csökkenti az adminisztratív terheket és vizsgálja a digitális átállás versenyképességi hatásait.

- Nemzeti Élelmiszerlánc Adatszolgáltatási Központ létrehozását, mely gyűjti, feldolgozza az agráriumban keletkezett, a társadalom számára hasznos adatokat. Az ágazati adatintegráció támogatja a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek digitális nyomonkövethetőségét.

- Digitális Élelmiszerlánc Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Központ létrehozását, amely élelmiszerlánc vizsgáló, adatelemző, oktató, kutató, fejlesztő és innovációs központként biztosítja az agrár- és élelmiszergazdaság szereplőinek gyakorlati támogatását, digitalizációs lehetőségeinek fejlesztését és az élelmiszerlánc szemléletű, digitális technológián alapuló komplex állatorvosképzést.

- Az agráriumban keletkezett hulladékok újrahasznosítását segítő, digitális alapú elosztó és értékesítési sharing economy módszerek fejlesztését, a kereskedelmi láncok rövidítését.

- A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által működtetett műholdas helymeghatározási szolgáltatás és referenciaállomás-hálózat korszerűsítését (GNSS) és bővítését, valamint a helymeghatározási szolgáltatás hozzáférhetőségének kiterjesztését, támogatja annak ingyenessé tételét.

- Digitális Agrár Innovációs Központ létrehozását a felsőoktatás és a szaktanácsadás gyakorlati képzőhelyének létrehozása, a digitális kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység körülményeinek biztosítása, valamint az agrár digitális megoldások innovációs és módszertani tudásbázisának kialakítása érdekében.

- A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság mezőgazdasági gépek és technológiák, megoldások fejlesztését, kipróbálására alkalmas tesztkörnyezetet is magába foglaló digitális agrár-mintagazdasággá történő fejlesztését.

- Digitális Élelmiszeripari Stratégia kidolgozását.

Forrás: NAK

2019-08-07 05:38:21
Vissza